Teimme Metropoliassa ryhmätyönä palvelumuotoilutuotteen rakennusyritykselle. Briefissä meille esiteltiin ongelma. Aamulla työntekijä tulee työmaalle töihin ja huomaa joidenkin työvälineiden puuttuvan. Työmaalla on usein monia kymmeniä eri työntekijöitä, jotka työskentelevät eri vuoroissa. Henkilö joka tulee aamulla töihin kohtaa usein edellisen vuoron työntekijän taakse jättämän ongelman, edellisen päivän työntekijät ovat käyttäneet esimerkiksi ruuvit loppuun. Työ seisahtuu kun työntekijä joutuu itse lähtemään rautakauppaan heti vuoronsa alettua hakemaan tarvittavia materiaaleja. Mietimme erilaisia ratkaisuja ja päädyimme ryhmämme kanssa kehittämään sovellusta, joka ratkaisisi ongelman. Ryhmäämme kuuluivat minun lisäkseni Tommi Chan ja Chris Hämäläinen.
Ratkaisu ongelmaan
Alhaalla oleva kuvasarja käy läpi tarkemmin sovelluksen kanssa toimimisen vaihe vaiheelta.
Rakennusmestarin näkymä
Rakennusmestari pystyy sovelluksen avulla näkemään kaikkien työntekijöiden pyytämien materiaalihankintojen hinnat ja tarkemmat erittelyt. Pienet ja tavanomaiset hankinnat rakennusmestari voi asettaa hyväksyttäväksi automaattisesti. Jos hankinnan arvo ylittää asetetun rajan, menee se rakennusmestarin manuaalisesti hyväksyttäväksi. Rakennusmestarin on helppo nähdä mitä milläkin työmaalla tapahtuu ja ketkä työntekijöistä ovat tekemässä materiaalihankintoja.
Sovellusdemo
Teimme myös demon havainnollistamaan sovelluksen käyttöä. Toteutus tapahtui Adobe Musella.

Muut Projektit

Back to Top