Ajatus tähän konseptiin syntyi palvelumuotoilukurssilla missä kehitimme palveluita Aallon opiskelijoille. Projektiin kuului pitkä käyttäjätutkimusvaihe, jossa haastattelimme Aallon opiskelijoita kaikilta ARTS:in aloilta, sekä myös kourallisen alan yrityksiä jotka tavoitimme. Konsepti syntyi ryhmätyönä ryhmässä, jonka jäseninä olivat lisäkseni Heidi Kulmala, Rasmus Haikka sekä Theo Weckström.
Tutkimuksen pohjalta saimme syvempää tietoa osapuolten ongelmista ja käytänteistä.
Mahdolliset muotoilijoiden työllistäjät eivät käytä paljoa ulkopuolisia rekrypalveluita, sillä tietoa alan tekijöistä kulkee suusta suuhun ja työntekijöiden löytäminen on usein vain eri tyypeille soittelua. 
Monilla yrityksillä ei ole aikaa tai halua olla syvemmässä yhteistyössä koulujen kanssa. Tieto hyvistä tyypeistä kyllä kiinnostaa, joten sen taitavan jengin portfolioiden näkeminen pitäisi olla niin vaivatonta kuin mahdollista.
Opiskelijoita kiinnostaa itsensä esille laittaminen ja verkostoituminen. He tarvitsevat tilanteita, missä he pääsevät esittelemään osaamistaan ja tekemisiään. Muotoilun työtehtäviä ja mahdollisuuksia voisi myös selventää niille yrityksille, jotka eivät perinteisesti työllistä muotoilijoita.
Näin syntyi konsepti nimeltään Career link.
Career link on alusta, jossa yritykset ja opiskelijat saavat tietoa toisistaan alustalle luotujen profiilien kautta. Yritykset voivat vaivatta etsiä ja scoutata tulevia ja nykyisiä osaajia, tämä voi johtaa parhaassa tapauksessa opiskelijan työllistymiseen. Opiskelijat näkevät rekisteröityneet yritykset ja saavat näin tietoa mahdollisista työllistäjistä. 
Kaikkein tärkeintä olisi avata dialogi näiden kahden tahon välille.


The idea for this concept was develop during a service design course where we were asked by Aalto services to generate new concepts for them. We followed the traditional double diamond methodology as we dove into this. During the user research phase, we interviewed numerous students and companies who employ ARTS students. The project was done on a four-member team consisting of me, Heidi Kulmala, Theo Weckström and Rasmus Haikka.
From our research phase we gathered deeper knowledge of the problems that both the employer and the students who want to get a job in their field face.
The possible employers don’t generally outsource the recruitment process, because the word of the most valuable workers goes mouth-to-mouth. If the company wants to find someone they usually just call around.
Many smaller companies don’t have the time to be in a deep relationship with schools. Although they are interested in valuable and talented students. They should be able to get to know and see these talented people in a very low effort and low-key way.
Students are very interested in networking and displaying their skills. They need situations where they can do that. It is also of importance to clarify what can be achieved by design and design-thinking to companies not using those methods.
From all this was formed the concept of Career link.
Career link is a platform where both students and companies get to know each other through profiles created on the platform. Companies can scout and search for talented students which can lead to employment in the best-case scenario. Students can see the companies profiles and get to broaden their views of possible future employers.
The most important thing that can be achieved with Career link is to open up a dialogue between the companies and the students.


Muut Projektit

Back to Top