Ajatus tähän konseptiin syntyi palvelumuotoilukurssilla missä kehitimme palveluita Aallon opiskelijoille. Projektiin kuului pitkä käyttäjätutkimusvaihe, jossa haastattelimme Aallon opiskelijoita kaikilta ARTS:in aloilta, sekä myös kourallisen alan yrityksiä jotka tavoitimme. Konsepti syntyi ryhmätyönä ryhmässä, jonka jäseninä olivat lisäkseni Heidi Kulmala, Rasmus Haikka sekä Theo Weckström.
Tutkimuksen pohjalta saimme syvempää tietoa osapuolten ongelmista ja käytänteistä.
Mahdolliset muotoilijoiden työllistäjät eivät käytä paljoa ulkopuolisia rekrypalveluita, sillä tietoa alan tekijöistä kulkee suusta suuhun ja työntekijöiden löytäminen on usein vain eri tyypeille soittelua. 
Monilla yrityksillä ei ole aikaa tai halua olla syvemmässä yhteistyössä koulujen kanssa. Tieto hyvistä tyypeistä kyllä kiinnostaa, joten sen taitavan jengin portfolioiden näkeminen pitäisi olla niin vaivatonta kuin mahdollista.
Opiskelijoita kiinnostaa itsensä esille laittaminen ja verkostoituminen. He tarvitsevat tilanteita, missä he pääsevät esittelemään osaamistaan ja tekemisiään. Muotoilun työtehtäviä ja mahdollisuuksia voisi myös selventää niille yrityksille, jotka eivät perinteisesti työllistä muotoilijoita.
Näin syntyi konsepti nimeltään Career link.
Career link on alusta, jossa yritykset ja opiskelijat saavat tietoa toisistaan alustalle luotujen profiilien kautta. Yritykset voivat vaivatta etsiä ja scoutata tulevia ja nykyisiä osaajia, tämä voi johtaa parhaassa tapauksessa opiskelijan työllistymiseen. Opiskelijat näkevät rekisteröityneet yritykset ja saavat näin tietoa mahdollisista työllistäjistä. 
Kaikkein tärkeintä olisi avata dialogi näiden kahden tahon välille.

Muut Projektit

Back to Top